sobota, 19 stycznia 2019
wtorek, 24 kwietnia 2018 09:46   
RADNI OBRADOWALI

W poniedziałek dwudziestego trzeciego kwietnia odbyła się kolejna, pięćdziesiąta ósma sesja Rady Miasta.

 

 

Pięćdziesiąta ósma sesja Rady Miasta zwołana została w trybie nadzwyczajnym. Dla radnych przygotowano dziewięć uchwał.

Pierwsza uchwała budżetowa miała charakter czysto techniczny. Radni już raz zajmowali się tematyką przedstawioną w uchwale ale wówczas zabrakło załącznika. W tej kwestii wszyscy radni obecni na sali – czternastu radnych głosowało za jej przyjęciem.

Kolejne projekty uchwał wzbudziły jednak sporo kontrowersji. Była i burzliwa dyskusja i przerwa w obradach. Przede wszystkim żadna z zaproponowanych uchwał nie była omawiana przez komisję budżetową ani przez inne komisje Rady Miasta. Tymczasem wszystkie zaproponowane uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w budżecie.

- Przygotowane projekty uchwał dotyczą milionów złotych. Mamy decydować o tak dużych wydatkach nie znając nawet opinii komisji budżetowej? Uważam, że wszystkie uchwały powinny zostać omówione przez wszystkie komisje Rady Miasta – mówił Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski. Złożył jednocześnie wniosek, aby uchwała Nr 2 trafiła do komisji. Uchwała ta dotyczyła zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 2. Pożyczkę zaplanowano na okres dziesięciu lat z dwuletnią karencją spłaty. Po krótkiej dyskusji radni zdecydowali jednak, że uchwała ta powinna trafić pod obrady komisji.

Kolejna uchwała związana była z projektem „Zielone Pionki”, na podstawie którego pionkowski samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad dziewięciu milionów złotych - 9 265 932 zł przy całkowitej wartości projektu 10.901.097 zł. Ze środków własnych nasz samorząd wyasygnuje ponad półtora miliona złotych - 1 635 164 zł. Uchwała ta wzbudziła wiele kontrowersji.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zwiększył pulę środków i dlatego udało nam się pozyskać dofinansowanie na nasz projekt – mówił podczas sesji kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Dariusz Lao – Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały to możemy stracić dofinansowanie – mówił dalej Dariusz Lao. Cały projekt ma być realizowany w latach 2018 – 2021. Jednocześnie zaplanowano, że środki własne pokryte zostaną z emisji obligacji komunalnych. Na bieżący rok jest to suma ponad dwustu tysięcy złotych – 227 000 zł, na 2019 – 461 000 zł, 2020 – 454 000 zł a na 2021 – 406 167, 28 zł.

 

- O projekcie „Zielone Pionki” wiemy już od dawna. Możemy zmodyfikować wniosek ale wpierw powinniśmy przyjąć tę ponad dziewięciomilionową dotację – mówił radny Krzysztof Sokołowski.

- W tej chwili rozmawiamy o tym, czy oddamy te pieniądze czy przeznaczymy je na rozwój miasta – mówił radny Wojciech Banaś.

- Mnie ta kwota nie czaruje. Wiele samorządów wpadło już w spiralę zadłużenia ponieważ zaciągali zobowiązania na pokrycie wkładu własnego dla pozyskanych środków unijnych. Jednocześnie powinniśmy dokładnie wiedzieć na co te pieniądze zostaną przeznaczone – mówił Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski. W tej sprawie radni nie poparli wniosku, aby projekt uchwały skierować do komisji. Jednocześnie zarządzona została przerwa, aby radni mogli zapoznać się z wnioskiem „Zielone Pionki”. Po przerwie okazało się, że umowa na „Zielone Pionki” już została podpisana ale nie została wysłana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Niektórzy radni uważali, że mogło dojść do naruszenia finansów publicznych.

- Nie ma tu naruszenia finansów publicznych gdyż umowa nie została wysłana – powiedziała Skarbnik Urzędu Miasta Beata Pietrus.

- Za te wszystkie uchwały w końcowym efekcie niestety i tak zapłacą mieszkańcy – mówił z kolei radny Krzysztof Bińkowski. W końcu po długiej i burzliwej dyskusji dwunastu radnych opowiedziało się za przyjęciem tej uchwały a dwóch radnych było przeciwnych. Kolejna uchwała związana była z projektem roweru miejskiego. Tu również radni mieli wiele wątpliwości.

- Ościenne gminy stwierdziły, że nie jest to dochodowy projekt. Dlaczego więc mamy go realizować – pytał radny Wojciech Maślanek. Z kolei zdaniem radnego Stanisława Pacana projekt ten w ogóle nie powinien być rozpatrywany na sesji nadzwyczajnej. Także radny Tomasz Łyżwa był podobnego zdania.

- Rowery to chyba nie jest najpilniejsza sprawa w naszym mieście, aby była procedowana w trybie nadzwyczajnym – mówił radny Tomasz Łyżwa. Za przyjęciem tej uchwały głosowało tylko dwóch radnych, dziesięciu było przeciw a trzech wstrzymało się od głosu. Kolejna uchwała Nr 6 została wycofana z porządku obrad. Uchwała Nr 7 dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą zaakceptowali radni. Z kolei uchwała Nr 8 i 9 została wycofana z porządku obrad.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster