sobota, 19 stycznia 2019
czwartek, 26 kwietnia 2018 12:59   
KONFERENCJA PRASOWA DWÓCH RADNYCH

Dwóch radnych: Wojciech Maślanek oraz Krzysztof Bińkowski zwołali konferencję prasową.

 

Konferencja dotyczyła głównie kwestii budowy i wyposażenia saunarium oraz sytuacji w spółce komunalnej PWKC.

Radnych Wojciecha Maślanka oraz Krzysztofa Bińkowskiego niepokoi kwestia związana z budową i wyposażeniem saunarium w pawilonie Stadionu Miejskiego i zaangażowanie w tę inwestycję miejskiej spółki Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. o.o.

- Tematem konferencji jest wniosek jaki zamierzamy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Belowskiego w sprawie odwołania z funkcji prezesa PWKC Krzysztofa Kowala – poinformował podczas konferencji Wojciech Maślanek.

We wniosku radni Wojciech Maślanek oraz Krzysztof Bińkowski zwrócili się również do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie w trybie pilnym i wyjątkowym posiedzenia połączonych komisji problemowych Rady Miasta jeszcze tego samego dnia, czyli dwudziestego szóstego kwietnia. Już po konferencji poinformowano, że przewodniczący przychylił się do propozycji zwołania posiedzenia połączonych komisji.

W uzasadnieniu wniosku o odwołanie prezesa PWKC zaprezentowanego na konferencji prasowej czytamy między innymi, że „(…) Ciężar wykonania i uruchomienia zawartego w decyzji saunarium wzięła na swoje barki spółka należąca w 100% do miasta Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze zaciągając kredyt w wysokości ponad 700 tysięcy złotych. W sposób zdecydowany sprzeciwiamy się tej decyzji (…)” - czytamy między innymi w zaprezentowanym wniosku.

Inicjatorzy konferencji są zdania, że spółka PWKC powołana została do życia, aby dbać o dobrą jakość dostarczanej wody, odprowadzania ścieków i ogrzewania w sezonie zimowym i to na tych zagadnieniach powinna skupiać się działalność spółki.

Podczas konferencji jej organizatorzy odpowiadali także na pytania zaproszonych mediów lokalnych. Wypowiedzieli się między innymi w zakresie braku kompetencji radnych i Rady Miasta, które dotyczą spraw osobowych. W przypadku spółki takie kompetencje posiada rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie wspólników.

- Tak. Rada Miasta nie ma prerogatyw i kompetencji, aby odwołać prezesa spółki. Moim zdaniem jednak w trosce o finanse publiczne i koszty jakie miasto ponosi jesteśmy wręcz zobligowani do przyjęcia stanowiska w tej sprawie – odpowiedział radny Wojciech Maślanek.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster