wtorek, 17 września 2019
środa, 16 czerwca 2010 12:16   
MŁODZIEŻ I PATRIOTYZM

Czy dzisiejsza młodzież utożsamia się ze swoją Ojczyzną? Czy jest świadoma narodowej przeszłości?

Pytania te wywołują niekiedy burzliwe dyskusje nad wychowaniem patriotycznym współczesnych młodych, dzielą społeczeństwo na tych, którzy zadanie to przypisują rodzinie i tych, którzy obarczają nim szkołę.

Tak bywa często, ale nie w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach. W szkole tej, treści patriotyczne przekazywane są młodzieży nie tylko w czasie lekcji historii i polskiego czy też okolicznościowych akademii. Ci z pedagogów, którzy biorą sobie do serca widniejące w szkolnych dokumentach zapisy dotyczące wychowania patriotycznego - a jest ich w tej placówce wielu - starają się znaleźć alternatywne formy kształtowania miłości ojczyzny u swoich wychowanków. Jednym z nich jest udział uczniów w projekcie “Opowiem Ci o wolnej Polsce…”

Koordynowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej projekt to okazja do zmierzenia się z historią w sposób najbliższy współczesnym młodym. W roku 2009/2010 odbyła się już trzecia edycja tego programu - tym razem miała zasięg ogólnoświatowy, gdyż do zadań przystąpiły również szkoły polonijne. Zadanie polegało na odszukaniu ciekawego świadka historii, przeprowadzeniu z nim wywiadu oraz realizacji na podstawie zgromadzonych materiałów filmu dokumentalnego. Tym razem (gdyż szkoła brała udział w projekcie po raz drugi) do realizacji przystąpiła ekipa złożona z uczniów różnych klas: Jagoda Kupisz, Weronika Dobrewa i Tomasz Adamiec to przedstawiciele klas trzecich, Basia Stępień jest uczennicą klasy drugiej, a Ada Lachor, Damian Bieńkowski i Staś Jończy reprezentowali klasy pierwsze. W ten sposób nie tylko stworzyliśmy zespół osób o różnorodnych umiejętnościach, dzięki czemu współpraca przebiegała bez zarzutu, ale przede wszystkim mieliśmy okazję do integracji przedstawicieli różnych grup uczniowskich, na co w naszej szkole kładziemy szczególny nacisk.

Młodzi badacze spotkali się z paniami pamiętającymi czasy wojny w naszym mieście. Z ich ust popłynął ciekaw i bardzo wartościowe pod względem historycznym opowieści o tych jakże trudnych czasach. Uzyskane materiały pozwoliły na przygotowanie dwóch filmów. Pierwszy z nich nosi tytuł “Taki to mroczny czas…” i jest opowieścią o wydarzeniach mających miejsce w Pionkach w latach 1939 - 1945, drugi zaś został poświęcony Adasiowi Guzalowi, gdyż obie Panie były świadkami pionkowskiej egzekucji. Trzeci z filmów powstał na podstawie mieszkańca Pionek, który spędził dzieciństwo na Wołyniu. Jest to wzruszająca historia społeczności, której długoletnią tradycję wielokulturowości zniszczyły wichry historii.

Podsumowaniem działań była konferencja, która odbyła się w Publicznym Gimnazjum nr 2. Wzięli w niej udział świadkowie historii, zaproszenie goście, uczestnicy projektu oraz zainteresowana historią młodzież z PSP nr 1. Było to niezwykle wzruszające spotkanie, w czasie którego mogliśmy złożyć wyrazy wdzięczności Państwu, których opowieści posłużyły za kanwę filmu. Spotkaniu towarzyszyły: prezentacja projektu i jego założeń, pokaz filmów oraz dyskusja nad sposobami popularyzacji historii mówionej. Spośród przedstawionych propozycji najbardziej przypadła wszystkim do gustu zapowiedź stworzenia przez młodzież “Pionkowskiego Archiwum Historii Mówionej” mamy nadzieję, ze rozpocznie ono działanie przy Publicznym Gimnazjum nr 2 już we wrześniu.

M.S.

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster