wtorek, 17 września 2019
POWÓDŹ NAM NIE GROZI
wtorek, 18 maja 2010 13:30

Rzeka Zagożdżonka mieści się w prześwitach mostów. Jej stan jest ciągle monitorowany. (nowe fakty)

Miasto Pionki oddalone jest od wielkich rzek i dużych zbiorników wodnych. W takich dniach jak obecnie, gdzie wiele miejscowości walczy z powodzią my możemy mówić o niewielkich podtopieniach i zalanych piwnicach. Rzeka Zagożdżonka nie zagraża naszemu miastu, chociaż jej stan jest ciągle monitorowany.

- Zagożdżonka na dzień dzisiejszy mieści się w prześwitach mostów – poinformował nas Marek Konofalski z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niewielkie podtopienia miały miejsce jedynie w rejonie ulicy Zwycięstwa i Działek Suskowolskich, gdzie zalane zostały piwnice kilku domów. W takich przypadkach do akcji wkraczali strażacy i wypompowywali nadmiar zalegającej wody. Dość spore rozlewisko Zagożdżonka stworzyła w rejonie mostu przy ulicy Wspólnej. We wtorek rano, gdy sprawdzaliśmy jej stan brakowało jeszcze kilkunastu centymetrów do przelania się przez jezdnię. W związku jednak z tym, że mosty i przepusty pod drogami są węższe niż tworzące się rozlewiska powstaje tzw. cofka lub gwałtownie wzbiera nurt rzeki.

- Rzeka Zagożdżonka jest stale monitorowana i jak na razie nie stanowi większego zagrożenia. Nie ma żadnych przesłanek, aby ogłaszać stan pogotowia przeciwpowodziowego – mówi dalej M. Konofalski.

W sytuacji, gdy południe Polski powoli zalewane jest przez wielką wodę my możemy mówić o dużym szczęściu, że mieszkamy w miarę spokojnym rejonie, jeżeli chodzi o sytuację powodziową. Poniżej zamieszczamy dokumentację zdjęciową rzeki Zagożdżonki w obecnym jej stanie.

Informacja o stanie rzeki Zagożdżonki na dzień 19.05.2010 na godzinę jedenastą.

 

Woda systematycznie opada. W poniedziałek poziom rzeki Zagożdżonki na tamie wyniósł 204 cm. W środę o godzinie jedenastej było to 176 cm.

(r.f.)

 
DZIEŃ MATKI NA OGRÓDKU
poniedziałek, 17 maja 2010 14:12

Już w najbliższą niedzielę na Ogródku Jordanowskim zorganizowany zostanie festyn z okazji Dnia Matki.

Dwudziestego trzeciego maja o godzinie siedemnastej na terenie Ogródka Jordanowskiego odbędzie się festyn z okazji Dnia Matki. Na scenie zaprezentują się uczniowie ze wszystkich pionkowskich placówek oświatowych, których organem założycielskim jest pionkowski samorząd. Organizatorem festynu jest Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dzień Matki w Polsce obchodzimy co roku 26 maja. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki 1923 roku w Krakowie. W Anglii w XVII - XIX wieku w czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono Niedzielę u Matki (Mothering Sunday). Był to dzień wolny od pracy w którym dorosłe pracujące dzieci wracały do domów rodziców i przynosiły podarki dla matek. W USA 1858 nauczycielka Anna Reeves Jarvis ogłosiła Dni matczynej pracy (Mothers' Work Days), od roku 1872 Julia Ward Howe promowała Dzień Matek dla Pokoju (Mother's Day for Peace). W roku 1905 Anna Jarvis (córka Anny Reeves Jarvis) wywalczyła ustanowienie Dania Matki (Mother's Day). W 1914 roku Kongres USA ustanowił ten dzień świętem narodowym . Wypada on zawsze w drugą niedzielę maja.

(red)

 
ZMIANA WARTY W PSM
czwartek, 13 maja 2010 11:08

Po kilkunastu latach pracy z funkcją Prezesa Zarządu Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej żegna się Ryszard Rusiecki.

Prezesem Zarządu Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Rusiecki był kilkanaście lat. W tym czasie przez miasto i oczywiście pośrednio przez spółdzielnię przetoczył się walec historii, który już na zawsze odmienił oblicze Pionek i jego mieszkańców. Przede wszystkim należy to przypomnieć, że w tym czasie zbankrutowały największe zakłady pracy. W dwutysięcznym roku bankrutem okazał się zarówno „Pronit” jak i „Chemomontaż”. Z dnia na dzień tysiące osób straciło pracę a w kilka miesięcy później, gdy skończyły się zasiłki dla bezrobotnych także i pieniądze. Nie pozostało to bez wpływu na dalsze funkcjonowanie spółdzielni, która zaczęła odczuwać dość gwałtowny spadek przychodów z mieszkaniowych czynszów. Nie tak dawno przez spółdzielnię przeszła fala wykupów mieszkań za przysłowiową złotówkę. Władze chyba wszystkich spółdzielni w kraju a także i w Pionkach nie były zadowolone z tego faktu. Co prawda mieszkańcy byli zadowoleni gdyż za w sumie niewielkie pieniądze zostali posiadaczami własnego „M”, ale spółdzielnie potraciły dochody z tytułu przekształceń lokali spółdzielczych na własnościowe. Podobnych przykładów można przytaczać jeszcze wiele. Teraz jednak Pionkowską Spółdzielnię Mieszkaniową czekają jeszcze większe zmiany. Zmieni się ten, który przez lata nią kierował i za nią odpowiadał. Ryszard Rusiecki odchodzi na emeryturę. Rada Nadzorcza PSM już ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Potencjalny kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym o kierunku prawniczym, ekonomicznym lub technicznym. Powinien posiadać, co najmniej dziesięcioletni staż prac w tym pięć lat na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem. Musi także być członkiem Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty można składać do dnia dwudziestego czwartego maja.

Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała 3 kwietnia 1959 roku przy ówczesnych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych pracowników tego zakładu. Obecnie spółdzielnia zrzesza blisko 3 700 członków, tereny spółdzielni zajmują 30 ha powierzchni, na której jest pięć osiedli mieszkaniowych. W skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni wchodzi: 77 budynków wielorodzinnych z 2 908 mieszkaniami, 35 lokali użytkowych oraz 261 garaży. W spółdzielczych mieszkaniach mieszka około 9 000 osób. Z kolei Ryszard Rusiecki przez wiele lat związany był z Zakładami Tworzyw Sztucznych „Pronit”, gdzie był między innymi zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych. Z pracy w „Pronicie” odszedł na początku lat dziewięćdziesiątych. Później pracował w instytucjach związanych z kontrolą skarbową. Teraz nieodwracalnie żegna się z pracą zawodową.

ROMAN FIDO

 
KILOMETRY NOWEJ DROGI
środa, 12 maja 2010 15:14

Prawie trzy i pół miliona złotych wyniesie koszt modernizacji nowej drogi powiatowej na odcinku Pionki – Helenów.

Przebudową objęta jest droga powiatowa nr 3522W Pionki - Podgóra na odcinku Pionki – Helenów. Znaczna część tej drogi od Helenowa do Podgóry została zmodernizowana znacznie wcześniej. Wiele do życzena natomiast pozostawał odcinek z Pionek do Helenowa. A mówiąc bardziej dosadnie zmotoryzowani jadąc do Czarnej gdyż tam kieruje się większość z nich musieli wykazać się nie lada umiejętnościami w omijaniu dziur i wyrw, często dość głębokich. Na szczęście jednak Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przystąpił do gruntownej modernizacji tej drogi. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został na początku tego roku.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra na odcinku Pionki - Helenów na odcinku długości 6627 m od km 1+650 do km 8+277 – czytamy między innymi w ogłoszeniu przetargowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najlepszą ofertę złożyła firma ŚPRD „Trakt” z Górek Szczukowskich. Koszt modernizacji i przebudowy drogi, który ujęty jest w zamówieniu przetargowym wynosi 3.429.465,45 zł. Zakres robót składający się na zamówienie jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze w tym: - wykonanie robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej, wycinkę 137 szt. drzew z karczowaniem pni i krzaków, roboty ziemne związane z : - wykonaniem koryta na poszerzenie jezdni, - wykonaniem lub odtworzeniem rowów, - formowanie i zagęszczenie nasypów, wykonanie nawierzchni w tym:- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych na odc. drogi długości 6627 m i szer. 5,5 m, - wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego. Na wykonanie wszystkich prac wykonawca ma sześć miesięcy. Kilka tygodni temu rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze.

(r.f.)

 
TAKIE ZDJĘCIA TYLKO U NAS
wtorek, 11 maja 2010 14:27

Nasza strona internetowa systematycznie się rozwija.

Więcej…
 
PROWADZIŁ W PIONKACH APTEKĘ- ZGINĄŁ NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
wtorek, 11 maja 2010 13:04

Zygmunt Dutkiewicz był farmaceutą - magistrem farmacji. W okresie przedwojennym prowadził w Pionkach aptekę. Został zamordowany pod Charkowem. Znajduje się na liście katyńskiej.

Więcej…
 
CHODNIK BĘDZIE ZROBIONY
środa, 05 maja 2010 18:18

Prawie trzysta tysięcy złotych będzie kosztował nowy chodnik przy ulicy Radomskiej.

Więcej…
 


Strona 89 z 90

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster