środa, 19 czerwca 2019
ZBUDUJĄ TUNEL
czwartek, 07 lutego 2019 13:52

Instytut Techniki Budowlanej rozpoczyna kolejne duże zadanie inwestycyjne. Przymierza się do budowy w naszym mieście specjalistycznego tunelu aerodynamicznego.

 

Więcej…
 
DRZEWOSTANY PUSZCZY KOZIENICKIEJ NADAL ZAGROŻONE
środa, 06 lutego 2019 15:58

Po raz kolejny przychodzi nam podzielić się z miłośnikami Puszczy Kozienickiej informacjami odnośnie zagrożeń dla puszczańskich drzewostanów.

Więcej…
 
TROPEM WILCZYM 2019
środa, 06 lutego 2019 11:21

W tym roku kolejny już raz nasze miasto dołączy do wspaniałej imprezy historyczno sportowej „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

 

Więcej…
 
DROGI BEZ REMONTU
poniedziałek, 04 lutego 2019 12:22

Próżno szukać w tegorocznych planach inwestycyjnych generalnych remontów i modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich, które biegną przez nasze miasto.

Więcej…
 
DLACZEGO WODA DROŻEJE?
piątek, 01 lutego 2019 12:44

W tym roku i w dwóch kolejnych zapłacimy drożej za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Dlaczego?


 

Firmy dostarczające wodę i odprowadzające ścieki musiały w ustawowym terminie do 12 marca ubiegłego roku złożyć do Wód Polskich wnioski taryfowe z cenami mediów na następne trzy lata. Z takiego obowiązku wywiązała się pionkowska spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. o.o.

Ostatnie nowe stawki taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, które będą obowiązywać w tym roku oraz w 2020 i 2021 mocno zaniepokoiły mieszkańców. Bezpośrednio o nowych stawkach mieszkańcy zostali poinformowani za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych bądź wspólnot. Podwyżki stały się faktem i przez kolejne lata mieszkańcy zapłacą drożej.

Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma wpływ na wielkość stawek? O udzielenie informacji zwróciliśmy się zarówno do PWKC Sp. o.o. a także do Wód Polskich.

- Wody Polskie weryfikują proponowane stawki, jednak nie mają wpływu na przedłożenie propozycji stawek – informuje nas Rzecznik Prasowy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Urszula Tomoń.

Jak poinformowały Wody Polskie w skali kraju złożono w sumie 2547 wniosków taryfowych. Najniższa zaproponowana cena wody to 1,58 zł netto za 1 m3, najwyższa – 57,00 netto za 1 m3; najniższa cena ścieków to 1,98 zł netto za 1 m3, najwyższa – 34,94 zł netto za m3.

Jak te stawki przedstawiają się w naszym mieście? Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. o.o. nowe stawki przedstawiło w czterech różnych grupach i to zarówno za dostarczenie wody jak i odprowadzanie ścieków wraz z opłatą abonamentową. Bardziej czytelne zestawienie dla mieszkańców opracowała Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest największym administratorem pionkowskich zasobów lokalowych. Podała kwoty brutto jakie będą obowiązywały w tym roku i w dwóch kolejnych latach. I tak w tym roku na podstawie informacji PSM łączna opłata za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach spółdzielni będzie kształtowała się na poziomie 9,13 zł za metr sześcienny. W kolejnych latach będzie to odpowiednio: 2020 – 10, 74 zł i w 2021 roku – 11, 92 zł za metr sześcienny. Do tej pory obowiązywała łączna stawka 8, 21 zł za metr sześcienny. Stawki te znacząco różnią się od tych, z którymi można zapoznać się w zatwierdzonej przez Wody Polskie taryfie PWKC. Skąd taka różnica?

- Ceny podane w komunikacie Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są cenami brutto zawierającymi stawkę VAT w wysokości 8%, natomiast w zatwierdzonej taryfie decyzją Nr WA.RET.070.1.30.3.2018 wysokość cen określona jest netto - informuje nas aktualnie prezes Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego Sp. z. o.o. Robert Pyryt.

Aby nowe wyższe taryfy mogły zostać zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie spółka, która zaopatruje w wodę musi przedstawić odpowiednie uzasadnienie. Jak podwyżkę uzasadniło PWKC?

- Zmiana cen i stawek opłat w zakresie świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków wynika ze skalkulowania nowych cen i stawek opłat na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przy dokonaniu planowania kosztów do określenia cen ma wpływ wiele czynników w tym wskaźniki makroekonomiczne, prowadzone inwestycje etc. Przedłożone uzasadnienie tych zmian Organowi Wód Polskich szczegółowo opisuje każdą planowana pozycję kosztową dla 3 lat z podziałem na każdy rok obowiązywania taryfy. Należy zwrócić uwagę, że sporządzona Taryfa ma zapewnić pozyskanie ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych środki finansowe na prowadzenie ciągłej i niezawodnej działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki – informuje nas dalej prezes PWKC Robert Pyryt.

Bardziej szczegółową informację dotyczącą uzasadnienia nowych wyższych stawek przedstawiły Wody Polskie.

- (…) Przedsiębiorstwo przedstawiło planowane inwestycje związane z budową nowej sieci wodociągowej w rejonie ul. Piłsudskiego, Andersa, Kościuszki oraz granicą miasta Pionki, rozbudową sieci bocznych wodociągów ul. Poziomkowa i Małkowska, budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, budową sieci bocznych kanalizacji sanitarnej al. Lipowych oraz inne, których realizacja wpłynęła na wzrost kosztów amortyzacji i podatków – informuje nas Urszula Tomoń z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wiemy już więc czym kierowało się Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze kalkulując nowe stawki za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Czy Wody Polskie mają jakikolwiek pływ na zaproponowane stawki? Tu odpowiedź jest jednoznaczna.

- Przedstawione we wniosku stawki są szacowane na podstawie ustalonych kosztów. Wody Polskie weryfikują proponowane stawki, jednak nie mają wpływu na przedłożenie propozycji stawek. Stawki są zatwierdzane po szczegółowej analizie wniosku. W przypadku wątpliwości co do ich wysokości, Wody Polskie wnoszą o przedłożenie dodatkowych dokumentów – informują nas dalej Wody Polskie.

Ale jednocześnie należy zaznaczyć, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pobiera i to wcale nie małe opłaty za korzystanie z wód.

- Wszyscy, którzy pobierają wodę i wprowadzają do wód lub ziemi ścieki, odprowadzają opłatę za usługę wodną. Jest ona różna i uzależniona od ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków – potwierdza Urszula Tomoń z Wód Polskich. Jakie są to kwoty w przypadku pionkowskiej spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze?

Tę kwestię precyzyjnie wyjaśnia nam prezes PWKC Robert Pyryt.

- W okresie stosowania ceny 9, 13 zł/m3 ( łącznie za wodę i ścieki) opłata za korzystanie środowiska i za usługi wodne wnoszona do Wód Polskich wynosi 153 610,69 zł/rok co stanowi 2,80% kosztów zaplanowanych do kalkulacji wskazanej ceny – informuje nas prezes PWKC Sp. o.o. Robert Pyryt.

Reasumując: Blisko rok trwały procedury związane z zatwierdzeniem nowych wyższych stawek. Dwunastego marca ubiegłego roku PWKC poinformowała Wody Polskie o propozycji nowych taryf. Kilka miesięcy później pierwszego czerwca 2018 roku wpłynęło pierwsze uzupełnienie wniosku a dwudziestego grudnia 2018 roku kolejne uzupełnienie.

Ostatecznie nowe stawki Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją WA.RET.070.1.30.3.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. ogłoszoną na stronie www.wodypolskie.bip.gov.pl w dniu 18 stycznia 2019 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki, która będzie obowiązywać przez okres trzech najbliższych lat.

ROMAN FIDO

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. JAKIE INWESTYCJE W 2019 ROKU?
czwartek, 31 stycznia 2019 11:12

Pionkowski samorząd opublikował plan zamówień publicznych na 2019 rok. Co zbudujemy, a co wyremontujemy?

Więcej…
 
W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM – WILLA DYREKTORA PROTA
środa, 30 stycznia 2019 14:12

Po rocznym remoncie i modernizacji „Willa Dyrektora Prota” ponownie służy mieszkańcom. Dziś odbyło się uroczyste oddanie do użytku zabytkowego pałacyku.

Więcej…
 


Strona 5 z 89

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster