wtorek, 17 września 2019
wtorek, 28 lutego 2017 13:06   
MIESZKAŃCY PIONEK HONOROWYMI OBYWATELAMI FROMBORKA

Pracowali przy odbudowie zniszczonego miasta, pomagali w życiu codziennym. Za swój trud i wysiłek zostali uhonorowani tytułem Honorowy Obywatel Fromborka.Wielu młodych mieszkańców  naszego miasta brało udział w akcji "Operacja 1001 Frombork". Można warto sięgnąć pamięcią do dawnych czasów? Może warto przypomnieć sobie te ogólnokrajową akcję? Czekamy na Państwa wspomnienia i wszystko co było związane z tym już historycznym przedsięwzięciem. Ocalmy od zapomnienia.

 

Wszystko działo się wiele lat temu na przestrzeni kilku lat. Należeli do Zgrupowania Chemia. Za wkład wniesiony w odbudowę historycznego miasta zostali uhonorowani zaszczytnym tytułem.

- „Operacja 1001 - Frombork" to wielka akcja Związku Harcerstwa Polskiego (zainicjowana przez ówczesne władze partyjno-państwowe) podjęta dla uczczenia 500-rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, której celem była odbudowa Fromborka - poważnie zniszczonego podczas II wojny światowej. Pomysł akcji powstał w październiku 1965 roku, a decyzja o jej podjęciu zapadła 29 marca 1966 r. w Olsztynie na naradzie z udziałem gospodarzy województwa olsztyńskiego i powiatu braniewskiego oraz miasta Fromborka – tyle można między innymi przeczytać w oficjalnej informacji.

W tej wieloletniej akcji podnoszenia z ruin Fromborka brali również udział mieszkańcy naszego miasta, członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Sama „Operacja 1001 Frombork” trwała od 1966 roku do 1973. W sumie przez te siedem lat trwania akcji pracowało we Fromborku około 30 tysięcy harcerzy i harcerek. Ponad dwa tysiące z nich za swoją nienaganną pracę, trwającą, co najmniej trzy turnusy, otrzymało najwyższe wyróżnienie – tytuł Honorowego Obywatela Fromborka.

Wśród wyróżnionych tym honorowym i zaszczytnym tytułem byli również i mieszkańcy naszego miasta. Na specjalnej liście opracowanej na podstawie „Księgi Honorowych Obywateli Fromborka – Miasta Mikołaja Kopernika” możemy znaleźć kilkanaście nazwisk – mieszkańców Pionek. Zaznaczono jednak, że jest to lista niekompletna a przy wielu nazwiskach brak jest miejsca zamieszkania.

I tak Honorowymi Obywatelami Fromborka z naszego miasta zostali: Teresa Drąg, numer legitymacji 1236, Lidia Guzik – numer legitymacji 523 (reprezentowała sztab akcji „Operacja 1001 Frombork”), Teresa Kaczmarek – numer legitymacji 1242, Alfreda Kiraga – 1244, Barbara Klat – 1245, Zbigniew Konecki – 2121, Ryszard Robak – 2130, Andrzej Skomra – 2134, Jerzy Surmacz – 2135, Zenon Surmacz – 235, Andrzej Uciński – 1261, Janina Wach – 836 oraz Andrzej Zawadzki – 2142.

Tytuł Honorowego Obywatela Fromborka zespołowo otrzymał również Szczep Drużyn Harcerskich im. Bohaterów Studzianek przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Chemicznych „Pronit – ERG” (obecnie Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach).

To już oczywiście przeszłość. My jednak szukamy ciągu dalszego. Prosimy naszych Czytelników, uczestników akcji „Operacja 1001 Frombork” z naszego miasta o podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami a także o uzupełnienie listy Honorowych Obywateli Fromborka z naszego miasta. Zdajemy sobie sprawę, że lista jest niekompletna. Wspólnie napiszmy ciąg dalszy do tej już zapomnianej historii.

(r.f.)

Foto: „Operacja 1001 –Frombork” I. Sekuła, H. Leśniowski

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster