wtorek, 17 września 2019
wtorek, 21 maja 2019 12:11   
MIEJSKIE INWESTYCJE 2019

Na ponad siedemnaście milionów złotych oszacowano wartość tegorocznych inwestycji samorządowych. Co zostanie zmodernizowane a co wybudowane od podstaw?

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie zaplanowanych tegorocznych inwestycji samorządowych. Ich wartość przekracza siedemnaście milionów złotych.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców odnośnie planowanych inwestycji na rok 2019 poniżej prezentujemy zestawienie miejskich inwestycji które są i będą realizowane w 2019r. Wartość zadań  inwestycyjnych to ponad 17 milionów 152 tysiące a środki na ich finansowanie pochodzą z różnych źródeł w tym z funduszy unijnych 8 milionów 704 tysięcy zł dotacji rządowych 845.048 zł i dotacji z NFOŚiGW 1.017.838 zł. Z budżetu Miasta Pionki przeznaczono na inwestycje ponad 6 milionów 580 tysięcy złotych. Cyklicznie będziemy informować  Państwa o aktualnym stanie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych  i informować o zakresie inwestycji.

 

Lp.

Zadanie

Stan sprawy

Koszt

Źródło finansowania

Uwagi

1.

1.Skwer przy Alejach Lipowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W realizacji planowane zakończenie czerwiec 2019r

917. 000  zł

 

 

Projekt dofinasowany środkami Unijnymi w ramach POIiŚ

W ramach Projekt ‘’Zielone Pionki zagospodarowanie i odnowa terenów miejskich’’  – trwa przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla 4 terenów  , realizacja rzeczowa przewidziana w 2019  dotyczy dwóch zadań

2.

Park Linearny przy Alei Jana Pawła II

Przygotowanie dokumentacji projektowej Rozpoczęcie lipiec 2019r.

Planowany 2 miliony 810 tysięcy zł

 

 

Projekt dofinasowany środkami Unijnymi w ramach POIiŚ

3.

Modernizacja budynku A – nad Stawem Górnym w Pionkach

Ogłoszony  przetarg –

realizacja 2019

 

 

Planowany 2 mln 100 tysięcy zł

 

 

Projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach RPO WM

Projekt Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze. Projekt obejmuje rewitalizację obszaru zdegradowanego terenu poprzemysłowego – Staw Górny Pionki. Zakres projektu obejmuje trzy zadania.

4.

Modernizacja budynku Stowarzyszenia Żeglarzy -Budynek B -

Trwa realizacja rzeczowa zadania zakończenie 2019

1 milion  600 tysięcy zł zakończenie 12.2019

 

 

Projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach RPO WM

5.

Budowa Splash Parku i Edukacyjnego placu zabaw

Planowany powtórny przetarg realizacja 2019

Planowany koszt 1 mln 600 tysięcy zł.

 

 

Projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach RPO WM

6.

Budowa Cmentarza Komunalnego

Wykonano ściany oporowe pod kolumbaria, schody terenowe i pochylnie cześć miejsc grzebalnych.  W dalszym ciągu trwa realizacja zadania. Obecnie wykonywane jest dojście do cmentarza 35.000 zł oraz dostawa kolumbariów -155.000 zł .

Planowane wydatki na 2019r

1 milion 90 tysięcy zł.

 

 

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

7.

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

Trwa realizacja rzeczowa zadania. Stan surowy zamknięty.

1 milion 90 tysięcy  zł

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta.

 

8.

Budowa parkingu przy Przedszkolu Lipowy Zakątek

Zapytanie ofertowe.

Realizacja czerwiec 2019.

Planowany koszt 56.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

9.

Budowa parkingów i modernizacja ulicy Niepodległości

Przygotowanie projektu. Realizacja lipiec - sierpień  2019.

Planowany koszt 250.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

10.

Modernizacja i budowa ulicy  Armii Krajowej

Zapytanie ofertowe. Realizacja czerwiec 2019

Planowany koszt 100.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

11.

Budowa chodnika Aleje Lipowe

Realizacja , zakończenie czerwiec 2019.

Koszt 37.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

12.

Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego

Zapytanie ofertowe. Realizacja czerwiec 2019

Planowany koszt 60.000

Zadanie realizowane wspólnie ze Wspólnotą Mieszkaniowa

 

13.

Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta.

Zapytanie ofertowe. Realizacja czerwiec 2019

Planowany koszt 21.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

14.

Remont toalet publicznych w budynki Urzędu Miasta.

Zapytanie ofertowe. Realizacja czerwiec 2019.

Planowany koszt 70.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

15.

Adaptacje pomieszczeń przy Alejach Lipowych 12 na potrzeby Klubów Seniora

 

Zapytanie ofertowe. Realizacja czerwiec 2019.

Planowany koszt 75.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

16.

Modernizacja targowiska Manhatan – przygotowanie dokumentacji.

Przygotowanie projektu . Realizacja lipiec- sierpień  2019.

Planowany koszt 50.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

17.

Modernizacja basenu miejskiego II etap -przygotowanie projektu i remont szatni.

Przygotowanie projektu . Realizacja lipiec- sierpień  2019.

Planowany koszt 200.000 zł

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

18.

Modernizacja Hali Sportowej.

Przygotowanie projektu Realizacja lipiec- sierpień  2019.

Planowany koszt 100.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

19.

Remont dachu Centrum Aktywności Lokalnej.

Przygotowanie projektu Realizacja lipiec- sierpień  2019.

Planowany koszt 180.000 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

21.

Adaptacja budynku na potrzeby szkoły Muzycznej

Przygotowanie projektu

Planowany koszt 50.000 zł

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

22.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Planowany koszt 100.000 zł

Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta

 

23.

Budowa parkingu przy ul. Słowackiego

Realizacja czerwiec 2019

Planowany koszt 60.000 zł

Zadanie realizowane wspólnie ze Wspólnotą Mieszkaniowa

 

24.

Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych ZTS Pronit

Odbiór zadania i Rozliczenie zadania

Całkowity koszt zadania      11 milionów 709 tysięcy zł

 

Zadanie dofinasowane z dotacji NFOŚiGW i WFOŚiGW

 

 

W planach jest także przebudowa ulicy Fabrycznej koszt całkowity 4 miliony 484 252, 60 zł. Otrzymane przez miasto  dofinansowanie  to 2.242 126, 00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

(red)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster