wtorek, 17 września 2019
czwartek, 25 kwietnia 2019 12:32   
SĄ PIENIĄDZE NA FABRYCZNĄ

Po kilku nieudanych próbach tym razem starania o dofinansowanie przebudowy ulicy Fabrycznej zakończyły się sukcesem.

 

Otrzymamy ponad dwa miliony złotych dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na gruntowną przebudowę ulicy Fabrycznej.

Gdy w kwietniu ubiegłego roku pionkowski samorząd składał kolejny wniosek o dofinansowanie do wojewody mazowieckiego program wsparcia przebudowy dróg samorządowych nazywał się jeszcze – „Rządowy Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Po ubiegłorocznych zmianach jest to Fundusz Dróg Samorządowych.

Dla nas najważniejsze jest, że w końcu otrzymamy duże wsparcie finansowe na przebudowę ulicy Fabrycznej. Całość inwestycji opiewa na blisko cztery i pół miliona złotych - 4.484.253,60 zł z czego dofinansowanie stanowi pięćdziesiąt procent wartości inwestycji - 2.242.126,00 zł a wkład własny to - 2.242.127,60 zł.

Szczegóły inwestycji: Gmina Miasto Pionki otrzymała dofinansowanie na przebudowę ul. Fabrycznej w wysokości 2.242.126,00 tj. 50 % szacowanej wartość projektu, która wynosi 4.484.253,60 zł. Wnioskiem o dofinansowanie objęty jest odcinek ul. Fabrycznej od ul. Wspólnej do ul. Polnej (okolice Stawu Górnego). Ulicę zaprojektowano jako jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Na całym odcinku zaplanowano budowę chodnika, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę zatoki autobusowej, wymianę oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wzdłuż ulicy zaprojektowano 97 miejsc parkingowych oraz 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na całej długości projektowanego odcinka znajdują się liczne zjazdy na posesję o nawierzchni gruntowej. W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się użytkowników ruchu drogowego oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia. Zakres opracowania obejmuje także odwodnienie części rozbudowywanej ul. Fabrycznej poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów ulicznych z osadnikiem.

- Rozbudowa ulicy Fabrycznej zapewni bezpośrednią obsługę posesji i infrastruktury bezpośrednio przyległej do ulicy, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym , podniesie atrakcyjność gospodarczą terenów bezpośrednio znajdujących się przy niej, zwiększy komfort życia mieszkańców i przyczyni się do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych – czytamy między innymi w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta w Pionkach.

Zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego lista zadań rekomendowanych do dofinansowania opublikowana została na tronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

(red) (r.f.)

 

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster