wtorek, 17 września 2019
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 11:12   
PAMIĘTAMY O BOHATERACH – GLORIA VICTIS

W strugach deszczu przy pomniku „Gloria Victis” odbywały się niedzielne uroczystości patriotyczne upamiętniające rozstrzelanie dziesięciu Polaków.

 

W tym roku mija siedemdziesiąt pięć lat od tragicznego wydarzenia, jakim było rozstrzelanie dziesięciu Polaków przez okupanta niemieckiego. Zaginęli za to, że byli Polakami, za to, że kochali swoją ojczyznę i byli patriotami. Egzekucji dokonano dwudziestego drugiego kwietnia 1944 roku.

Jan Cieślik, Adam Guzal „Jarema”, Józef Marek „Kier”, Mieczysław Marzysz, Stanisław Połeć „Cichy”, Władysław Rybka, Jan Wrona, Władysław Baran, Stanisław Podolski, Stefan Sztuka – oddali życie za Wolną Polskę.

Pomnik przy ulicy Zwoleńskiej upamiętniający rozstrzelanie dziesięciu partyzantów ma już ponad pięćdziesiąt lat. Został odsłonięty w 1967 roku. Inicjatorem jego powstania był ówczesny Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. W 2010 roku z inicjatywy lokalnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej został gruntownie odnowiony.

Co roku w drugiej połowie kwietnia przy pomniku odbywają się okolicznościowe uroczystości patriotyczne upamiętniające wydarzenia z 1944 roku. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, podczas której Andrzej Zwolski przedstawił wiersz patriotyczny Zbigniewa Herberta. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk.

- Spotykamy się, aby uczcić pamięć dziesięciu bohaterów rozstrzelanych siedemdziesiąt pięć lat temu przez nazistów okupujących nasz kraj. Spotykamy się, aby oddać hołd mieszkańcom Pionek, którzy w czasie II Wojny Światowej oddali swoje życie w obronie ojczyzny i w walce o wolność – mówił burmistrz Robert Kowalczyk.  Burmistrz podkreślił, że takie lekcje historii jak ta dzisiejsza powinny nam uświadomić jak łatwo stracić wolność i ile ofiar należy ponieść, ilu wspaniałych ludzi musi oddać życie, aby tę wolność odzyskać.

- Jesteśmy im wdzięczni za czynną walkę z okupantem a ich postawa winna być przykładem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży – mówił dalej Robert Kowalczyk.

Podczas niedzielnych uroczystości patriotycznych troje mieszkańców naszego miasta: Agata Wyroślak, Tomasz Wyroślak oraz Jarosław Szczypiór zostało odznaczonych medalem „Pro Patria”, który jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Agata Wyroślak - W latach 80-tych jako harcerka wraz z nielegalnym wówczas NSZZ „Solidarność”, byłymi żołnierzami Armii Krajowej i duchowieństwem katolickim brała udział w obchodach świąt narodowych (11 Listopada m.in. w Żytkowicach pod Mauzoleum poległych Legionistów I Brygady Marszałka Józefa Piłsudskiego w czasie Bitwy pod Anielinem i Laskami 22-26.10.1914 r., 3 Maja), w 1989 roku odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w Pionkach. Była i jest koordynatorem od 2008 roku do dziś cyklicznych projektów skierowanych przede wszystkim do młodzieży oraz dorosłych, których celem jest podtrzymywanie tradycji i pamięci narodowej: „Wzór patriotyzmu i oddania ukochanej Ojczyźnie”, „Kombatanci na ścieżkach Puszczańskich Harców” oraz „Niepodległość i Patriotyzm” wspieranych finansowo co roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podsumowaniem tej służby jest odznaczenie Szczepu Drużyn Środowiskowych „Puszcza” Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie 2004 r. W latach 2003 – 2006 – była społecznym członkiem Komisji Rewizyjnej a w latach 2008-2016 społecznym członkiem Zarządu - sekretarzem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Pionkach. Druhna Agata Wyroślak swoją służbę Bogu, Polsce i Bliźnim, inspirowaną Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, realizuje poprzez pomoc rodzicom w wychowaniu młodych ludzi na prawych i wartościowych obywateli. Podstawowym narzędziem tego wychowania jest przykład osobisty instruktora, który promuje patriotyzm i kultywowanie tradycji walk o niepodległość Ojczyzny.

Tomasz Wyroślak - Od początku lat osiemdziesiątych wraz z nielegalnym wówczas NSZZ „Solidarność”, byłymi żołnierzami Armii Krajowej i duchowieństwem katolickim był jednym z inicjatorów i organizatorów obchodów świąt narodowych (11 Listopada m.in. w Żytkowicach pod Mauzoleum poległych Legionistów I Brygady Marszałka Józefa Piłsudskiego w czasie Bitwy pod Anielinem i Laskami 22-26.10.1914 r., 3 Maja), w 1989 roku był współtwórcą odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w Pionkach. Organizator od 25 lat Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego. Sygnatariusz Porozumienia pomiędzy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pionkach a Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód „Ziemia Radomska” podpisane 11.11.2003 r., o zasadach przejęcia przez ZHR kontynuacji tradycji działań prowadzonych przez żołnierzy Armii Krajowej. Jest założycielem w Pionkach grupy harcerskiej Rekonstrukcji Historycznej „Puszcza”, która od 2008 co roku pod wodzą Tomasza Wyroślaka przeprowadziła w miejscu egzekucji rekonstrukcje wydarzeń z 1944 roku: atak na bramę Wytwórni Prochu w Pionkach z 25.02.1944 r., łapanka partyzantów, egzekucja publiczna z 22.04.1944 r. – Rekonstrukcja Historyczna „Pulverfabrik Pionki 1944”. Był i jest koordynatorem od 2008 roku do dziś cyklicznych projektów skierowanych przede wszystkim do młodzieży oraz dorosłych, których celem jest podtrzymywanie tradycji i pamięci narodowej: „Wzór patriotyzmu i oddania ukochanej Ojczyźnie”, „Kombatanci na ścieżkach Puszczańskich Harców”, „Niepodległość i Patriotyzm”, „Załamanek”,  wspieranych finansowo co roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jarosław Szczypiór - Współuczestniczył w powstaniu Izby Pamięci Zakładu Tworzyw Sztucznych “Pronit” i Izby Czarnego Krążka tworzonych w dyrekcji ZTS "Pronit" przez Pana Marka Majewskiego. W 2012 roku jako reżyser wspólnie z kolegami zrealizował pełnometrażowy dokument fabularyzowany „Jarema 1944” przedstawiający historię życia pionkowianina Adama Guzala, harcerza, żołnierza Armii Krajowej, który został rozstrzelany w 22 kwietnia 1944r w Pionkach, w masowej egzekucji. Ten 19-latek w chwili śmierci zdążył krzyknąć “Niech żyje Polska!” i w ten sposób stał się lokalnym bohaterem, wzorcem do naśladowania dla młodych pokoleń, wzór patriotyzmu i oddania ukochanej Ojczyźnie. W roku 2018 jako reżyser i scenarzysta wspólnie z kolegami zrealizował drugi pełnometrażowy dokument fabularyzowany pt. "Maria" przedstawiający losy dowódcy oddziału Armii Krajowej obwodu kozienickiego, Ignacego Pisarskiego ps. "Maria", mieszkańca Pionek, sportowca klubu sportowego Proch. Premiera filmu odbyła się 18 maja 2018r w Centrum Aktywności Lokalnej. Płyta DVD z filmem została wydana przez Stowarzyszenie Ochotniczy Oddział Kawalerii w barwach 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Pionkach. Produkcja tego filmu trwała 7 lat.

Odznaczonym medale „Pro Patria” wręczył dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski.

- Pamiętajmy o bohaterach, którzy zginęli tu w 1944 roku. Jednocześnie pamiętajmy o tych, dla których rok 1945 nie był początkiem końca wojny, lecz początkiem nowej sowieckiej okupacji – mówił Krzysztof Murawski.

Po oficjalnych uroczystościach odprawiona została polowa Msza Święta. Celebrze przewodniczył ksiądz proboszcz z parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe Wojciech Tyburcy.

Tradycyjnie delegacje między innymi pionkowskiego samorządu, szkół podstawowych oraz średnich, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń i związków zawodowych oraz kombatantów złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Pionki pamiętają o bohaterach.

(r.f.)


 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster